Reviewer Acknowledgement

Ns. Yafi Sabila Rosyad, M. Kep STIKes Yogyakarta
Yohanes Andy Rias, S.kep.,Ns.,M.Kep.PhD Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Fiyata Kediri
Tri Antika Rizki Kusuma Putri, M.Kep., Sp.Kep.M.B STIKep PPNI Jabar
Anastasia Suci Sukmawati, S.kep.,Ns., MNG Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
Salis Miftahul Khoeriyah, S.Kep.,Ns.,M.Kep STIKes Yogyakarta
Rika Monika S.Kep.,Ns.,M.Kep. Sp.Kep.Kom STIKes Yogyakarta
I Putu Juni Andika, S.Kep.,Ns.,M.Kep STIKes Yogyakarta
Firmina Theresia Kora, S.Kep. M.P.H STIKes Yogyakarta
Ns. Ummi Malikal Balqis, M.Kep., Sp.Kep.Kom STIKes Permata Nusantara
Agung Sutriyawan, SKM., M.Kes Universitas Bhakti Kencana